Svensk Rökgasenergi, SRE skaffar partner i Finland

Som ett led i den uttalade strategin att växa internationellt har energi- och miljöteknikkoncernen Opcon ABs dotterbolag Svensk Rökgasenergi, SRE tecknat ett avtal med Oy Ekström AB, som kommer att fungera som partner och återförsäljare av SREs produktsystem i Finland. Oy Ekström AB är en av Finlands ledande serviceorganisationer och distributörer av avancerade industriella produkter och system. Oy Ekström AB har idag en stark position inom en rad industrigrenar och en ambition att växa inom energiproduktion och bioenergi framöver. Avtalet är ännu ett steg i SREs satsning att växa internationellt. Redan 2008 bedöms 40 procent av SREs omsättning komma från exportmarknaden. Tidigare under året har också avtal tecknats med partners i Tyskland och i Polen.

- Vi ser hur intresset för bioenergi ökar ute i Europa. Med vår nya partner i Finland hoppas vi kunna ta oss in också på den finska marknaden. Finland är idag ett av de mest utvecklade länderna inom fjärrvärmesidan och vi bedömer den finska marknaden som ungefär hälften så stor som den svenska. Vad gäller möjligheterna för SREs torksystem så talar nog de finska skogarna för sig själva, säger Opcons vd och koncernchef Rolf Hasselström.

- SREs produktsystem är högintressant och passar väl in i vår strategi att växa inom just bioenergi. Vår bedömning är också att System Renergi är ett så pass konkurrenskraftigt koncept på den finska marknaden, att vi trots de normalt långa införsäljningstiderna för sådana här system, kommer att kunna sluta kontrakt redan nästa år, säger John Klang, vd Oy Ekström AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd i Opcon AB, tel. 08-466 45 00, 070-594 79 60
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar