Trention har slutfört utdelningen av aktier i Pilum AB

I enlighet med tidigare offentliggörande har Trention AB (”Trention” eller ”Bolaget”) verkställt utdelningen av Bolagets samtliga 3 788 001 aktier i Pilum AB (”Pilum”) och aktierna har levererats till de som var aktieägare i Trention per avstämningsdagen den 11 oktober 2016. Därmed har den tidigare beslutade utdelningen av samtliga Trentions aktier i Pilum slutförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande Trention AB, Tel: +46 8 446 45 00
mats.gabrielsson@trention.se

William Heigard, CFO Trention AB, Tel: +46 8 446 45 00
william.heigard@trention.se

Taggar:

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.