Trention senarelägger rapporten för tredje kvartalet till 29 november med anledning av Saxlund/Pilum-transaktionen

I enlighet med tidigare offentliggörande har Trention under oktober verkställt utdelningen av Bolagets aktier i Pilum. Pilum ingick således i Trention-koncernen per 30 september 2016. Eftersom rapporten kommer att innehålla viss finansiell information rörande Pilum för september månad senarelägger Trention offentliggörandet av delårsrapporten till 29 november 2016, dagen efter att Pilum har offentliggjort sin delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, CFO Trention AB, Tel: +46 8 446 45 00
william.heigard@trention.se

Om oss

Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Prenumerera