Unik Opcon-teknik i miljöbussar

Unik Opcon-teknik i miljöbussar Tänk er ett fordon utan skadliga avgaser. Där bara rent vatten kommer ur avgasröret. Med en bränslecellsmotor i fordonet blir det verklighet och bränslecellsfordon är inte längre en abstrakt framtidsdröm. I Sverige rullar nu de första bränslecellsdrivna stadsbussarna och idag premiärvisar SL bussarna i Stockholm. - Utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon befinner sig i en expansiv fas och det är spännande utmaning att kunna tillhöra ett av de ledande företagen när det gäller att bidra till utvecklingen av miljövänligare fordon och en hälsosammare och bättre miljö, säger Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon. Opcon insåg tidigt bränslecellens potential som drivkälla i fordon. Opcon har därför satsat målmedvetet i utveckling av kompressorer och luftsystem avsedda för bränsleceller. Dotterbolaget Opcon Autorotor AB är idag världsledande inom sitt område och deltar i de flesta kända utvecklingsprojekten av bränslecellsfordon och -motorer som drivs världen över av tillverkare som Ballard, GM, Ford, Renault, Fiat, Mitsubishi och DaimlerChrysler. Luftsystemet är ett av bränslecellsmotorns viktigaste delsystem eftersom det har en avgörande roll för motorns prestanda. I en bränslecellsmotor är det reaktionen mellan väte och syre som skapar den elektriska energi som behövs för att driva bilen framåt. Det enda utsläppet från en sådan reaktion är vanligt vatten. Luftsystemet används för att tillföra det syre som behövs för att alstra elektriciteten i bränslecellen och ju högre lufttryck som kan skapas desto effektivare blir bränslecellen. Ändliga naturtillgångar som olja och klimatproblem som växthuseffekten ställer krav på renare motorer och minskade utsläpp. Men för att klara nya och kommande normer vad gäller utsläpp krävs i många fall en helt ny teknik. För många är inriktningen klar - det är den nya tekniken med bränslecellsmotorer som kommer att ersätta den traditionella förbränningsmotorn och driva våra bilar, bussa, lastbilar, båtar och andra transportmedel i framtiden. Vätgas är framtidens bränsle. På lite längre sikt kommer bränslecellsdriva bilar att överta marknaden så snart infrastrukturen för tankning av vätgas byggts ut. Men framtiden är till viss del redan här. I Stockholm tar SL tre bränslecellsdrivna bussar i drift nu i höst inom ramen för EU-projektet CUTE. Projektet innebär bland annat att bränslecellsbussar introduceras i trafik i nio större europeiska storstäder, däribland Stockholm. - Vi är stolta över att finnas med som enda svenska systemleverantör till dessa bussar, säger Sven G. Oskarsson. Opcon Autorotor har levererat luftsystemen till alla 30 bussar som ingår i CUTE-projektet. SL, Miljöförvaltningen, Fortum, och Busslink driver tillsammans Cute Stockholm. Forskare från KTH medverkar i utvärderingen av drift och teknik. Satsningen delfinansieras av EU, Vinnova, Energimyndigheten och Opcon. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20041004BIT20670/wkr0001.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar