Bokslutskommuniké, 1 januari 2010 – 31 december 2010

Tretti visar fortsatt stark försäljningstillväxt och vinst

HELA RÄKENSKAPSÅRET (1 januari 2010 – 31 december 2010) (Koncernen)

  • Försäljningen uppgick till 453,1 miljoner kronor (348,0)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 25,3 miljoner kronor (24,0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,6 miljoner kronor (24,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18,6 miljoner kronor (17,7)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,61 kronor (3,46)

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober 2010 – 31 december 2010) (Koncernen)

  • Försäljningen uppgick till 135,2 miljoner kronor (100,0)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7,8 miljoner kronor (9,4)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,8 miljoner kronor (9,5)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 miljoner kronor (6,9)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,10 kronor (1,35)

För ytterligare information kontakta: Paul Fischbein, VD, Tretti AB (publ.), Telefon: 08-7360230, E-post: paul.fischbein@tretti.se

Tretti (www.tretti.se, www.tretti.dk och www.tretti.no) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 8000 artiklar av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas på First North Premier. Aktiens kortnamn är TRTI och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Tretti.se (www.tretti.se) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 4000 produkter av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas sedan 1 december 2008 på First North. Aktiens kortnamn är TRTI. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar