Delårsrapport, 1 januari – 30 juni 2007

(KOMPLETTERAD VERSION)

Tretti.se visar fortsatt stark försäljningstillväxt och vinst

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2007)

• Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 45,8 (19,9) miljoner kronor.
• Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,3 (-2,5) miljoner kronor.
• Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till 0,26 (-0,49) kronor.


DELÅRSPERIOD (1 januari – 30 juni 2007)

• Försäljningen för första halvåret uppgick till 88,0 (38,7) miljoner kronor.
• Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 2,3 (-6,1) miljoner kronor.
• Resultat per aktie för första halvåret uppgick till 0,46 (-1,19) kronor.(Komplettering avser risker och osäkerhetsfaktorer samt styrelsens och verkställande direktörens intygande).

Försäljningen
Försäljningen under det första halvåret (delårsperioden), 1 januari – 30 juni mars 2007, uppgick till 88,0 (38,7) Mkr. Jämfört med samma period 2006 motsvarar det en ökning med 128 %.

Av delårsperiodens omsättning svarar det andra kvartalet, 1 april – 30 juni, för 45,8 (19,9) Mkr.
Jämfört med samma period 2006 motsvarar det en
ökning med c:a 130 %.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Tretti.se (www.tretti.se) säljer vitvaror och hushållsapparater med över 4000 produkter av kända varumärken till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Bolagets aktie handlas sedan 1 december 2008 på First North. Aktiens kortnamn är TRTI. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar