Triabloggen: Företags sociala ansvar – så mycket mer än bara miljö

En av de uppsatser som vann Trias uppsatsstipendium i våras var uppsatsen ”Företagets sociala ansvar – en kvalitativ studie kring den sociala delen av begreppet CSR och dess påtagliga komplexitet samt dess koppling till mångfaldsarbete”.  Författarna Sofie Östrand och Sophie Höglund från Uppsala Universitet upptäckte snabbt att  företag definierar CSR olika, och har framförallt olika syn på hur ordet ”social” ska tolkas.

Berätta om bakgrunden till er uppsats. Vad fick er att välja just detta ämne?
Vi kom i kontakt med ett företag som jobbar med att få in människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Efter samtal med dem och egen inläsning på området ramlade vi in på begreppet CSR, Corporate Social Responsibility. Vi reagerade på att begreppet var så brett och det fanns så många delar som sällan uppmärksammas. Den delen av CSR som gemene man oftast kommer i kontakt med är ju den mer kända och populära miljöaspekten eller bistånd till u-länder, inte lika ofta hör man talas om CSR-arbete på lokal nivå inom Sverige. Eftersom vi till viss del var färgade av våra samtal med MISA ville vi undersöka om större företag, verksamma i Sverige och med en stark CSR-profilering, är medvetna om att den sociala delen av CSR-arbete inte bara handlar om att skänka pengar till u-landsprojekt utan även kan innefatta att öka mångfalden inom företaget, i vårt fall genom att anställa personer med funktionsnedsättning. Vi ville med uppsatsen även påvisa den otroliga komplexitet som finns kring begreppet CSR och hur CSR-arbetet i stor utsträckning beror av företagets uppfattning och intresse kring vissa specifika delar av CSR.

Ni har skrivit en jättebra uppsats! Har ni några tips och idéer som ni kan dela med er av till andra uppsatsskrivare?
Ett av de viktigaste tipsen är att snabbt smala ner och formulera ett syfte som inte är för brett och ospecificerat. Finns ett bra arbetssyfte från början förenklas skrivandet betydligt då man genom syftet får bra ledning till vilken teori som kan tänkas vara intressant samt vilka frågor som önskas besvaras i intervjuerna. En annan viktig del är att tidigt fundera på möjliga intervjuobjekt och snabbt boka tid med dessa personer. Näringslivet har en tendens att behöva planera i god tid och C-uppsatser ligger inte alltid högst upp på agendan. Ett tips är även att vara flexibel angående intervjuform. Då vi tillät våra intervjuer via telefon fick vi möjlighet att nå högt uppsatta och för uppsatsen intressanta personer, något som vi annars tror varit svårt. Exempelvis planerades många av våra intervjuer in då respondenterna var på resande fot eller mellan två möten.

Vad tycker ni att er uppsats bidrar med?
Angående ämnet CSR så är den sociala delen av begreppet (och med den mångfald) just nu högaktuell i Sverige. Exempel på detta är ICA-Jerry och Glada Hudik teatern som gjort att personer med funktionsnedsättning uppmärksammas. Förhoppningsvis leder detta till att dessa personer inte bara stannar i TV-rutan utan även tillåts delta på samma villkor som oss andra i arbetslivet.

Vår uppsats bygger på en mindre undersökning men påvisar ändå komplexiteten kring begreppet CSR med fokus på den sociala delen. Vår uppsats visar även på att företagens mångfaldsarbete sällan är heltäckande utan mestadels stannar vid etnicitet och kön. Det vi vill framhålla i uppsatsen är att det finns så mycket fler delar som kan satsas på än de delar företagen väljer att arbeta kring idag och att CSR-arbetet i stor utsträckning beror på intressenternas påtryckningar, framförallt från oss konsumenter. Vi hoppas därför att vår uppsats kan visa att även du & jag kan göra skillnad.

Hur hittade ni information om Trias uppsatsstipendium?
I ett medlemsmail. Då uppsatsen precis var klar och berörde ett ämne som efterfrågades i stipendiet prövade vi att söka 

Vad ska ni göra med vinstpengarna?
Förgylla ett sista sommarlov innan arbetslivet börjar!

Share this:

 

Tria förbereder dig som studerar på arbetslivet. Vi hjälper dig med att skriva ett bra cv, ger bra rabatter på en mängd förmåner och ser till att du får det fackliga stöd du behöver innan du kommer ut på arbetsmarknaden.

Läs mer på Tria.se eller Triabloggen.se.

Taggar:

Om oss

Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter. Vi förbereder dig på arbetslivet och ser till att du får en bra start på karriären. Vi ger dig fackligt stöd och rådgivning under hela din studietid. Tria företräder dig om du hamnar snett på sommarjobbet och ger dig bra rabatter, cv-tips och karriärcoachning. Vi arrangerar lokala aktiviteter på över 20 lärosäten runt om i landet.