Förslag om nyemission i Tricorona Mineral AB skjuts upp till efter sommaren

Förslag om nyemission i Tricorona Mineral AB skjuts upp till efter sommaren Styrelsen i Tricorona Mineral AB har beslutat att skjuta upp sitt förslag om nyemission till efter sommaren 2000. Styrelsen kommer därmed inte att lägga fram något förslag om nyemission på bolagsstämman den 26 april 2000. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma efter sommaren 2000 för att då behandla förslaget om nyemission. Göteborg den 28 mars 2000 För ytterligare upplysningar kontakta: styrelsens ordförande Lars Ransgart tel 08-463 33 61 eller ekonomichef Jürgen Walter 031-774 36 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar