Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1998

TRICORONA MINERAL AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1998 Koncernens försäljning ökar till 2 646 Mkr (304 tkr). Koncernens resultat efter skatt -2 983 tkr (-802 tkr). Grafitförsäljningen ökar men kapacitetsproblem kvarstår till augusti 1998. Utbyggnaden av anrikningsverket påbörjad. Tricorona koncernen Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktion redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytning möjlig i hundratalet år. De olika projekten samt försäljning är organiserade i dotterbolag för att få en effektiv styrning. Resultat och ekonomisk ställning Tricorona Mineral har under årets tre första månader gjort ett resultat på - 2 983 tkr. Andelar i intressebolagen Svenska Koppar AB (publ) och Riddarhyttan Resources AB (publ) påverkade resultatet med - 660 tkr. Dessa kostnader utgörs bland annat av nedskrivning av mineralrättigheter i Svenska Koppar på grund av regeringens avslag på ansökan om bearbetningskoncession för kopparmineraliseringen Dingelvik och prospekteringskostnader i Riddarhyttan Resources, vilka tas direkt över resultatet. Koncernens soliditet uppgick till 66% och substansvärdet per aktie uppgick till 11,60. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/31/19990118BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/31/19990118BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Prenumerera

Dokument & länkar