Nyemissionen i Tricorona Mineral fulltecknad

Nyemissionen i Tricorona Mineral fulltecknad *Tricorona Minerals nyemission om högst 21.600.000 aktier, motsvarande 21,6 MSEK, har fulltecknats. *Hela emissionen tecknades med företrädesrätt. Emissionslikviden skall användas dels till en s.k. feasibility study för kaolinen i Billinge, dels ytterligare marknadsinvesteringar för Woxna Graphite AB. Genom nyemissionen får Tricorona Mineral dessutom den finansiella styrka som kunderna kräver av en långsiktig leverantör av industrimineral samtidigt som nödvändiga löpande investeringar i anläggningar, maskiner och produktutveckling kan genomföras. För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Paul Hammergren, tel: 031-774 36 50 eller 0706-73 32 89, eller Ekonomichef Jürgen Walter, tel: 031-774 36 60 eller 0708-200 201 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00240/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990518BIT00240/bit0002.doc

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Prenumerera

Dokument & länkar