Beslut från extra bolagsstämma i Trio AB (publ)

Beslut från extra bolagsstämma i Trio AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämma i Trio AB (publ) valdes Christian H. Thommessen till ny styrelseledamot. Han är styrelseordförande i Opera Software asa, i norska Närings-och Handelsdepartementets Fellesforum för e-handel och i norska Rädda Barnen; styrelseledamot i Industream asa och Kistefos asa som är Trios huvudägare. Han har tidigare varit VD i IBM Norge. Thor Sandvik har lämnat styrelsen på egen begäran. För mer information kontakta Sverker Hannervall, VD 08-457 30 05 Om Trio Trio är en företagsgrupp med 120 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00660/bit0001.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar