Extra bolagsstämma godkände förslag till optionsprogram

Extra bolagsstämma godkände förslag till optionsprogram Vid dagens extra bolagsstämma i Trio AB beslutades att godkänna styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i dotterbolaget Abacus Solutions Oy. Optionsprogrammet omfattar 550.000 optionsrätter, där varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie i Trio. Optionsprogrammet innebär en utspädning på 2 procent. Teckningskursen för ny aktie skall motsvara den för bolagets aktier på OM Stockholmsbörsen noterade genomsnittliga betalkursen under tiden 19 januari - 2 februari 2000. Tid för teckning av ny aktie kommer att gälla under perioden 1 januari - 30 juni 2002. För mer information: Jan Gottlander, VD Trio AB, tel. +46 8 457 30 09 Kent Söderström, Finanschef tel. +46 8 457 30 92 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT01040/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar