Gjensidige NOR väljer Trio Present Office

Gjensidige NOR väljer Trio Present Office Gjensidige NOR koncernen har beslutat sig att standardisera sin telefoni baserad på Trios lösning PresentOffice. Lösningen omfattar hela Gjensidige NOR koncernen i Norge med ca. 8.000 medarbetare och mer än 100 telefonister. Lösningen omfattar också integration till Microsoft Outlook grupprogramvara. Ordervärdet för Trio är ca 2 MNOK. Trios lösning PresentOffice ger hela Gjensidige NOR koncernen ökad tillgänglighet, nåbarhet och servicegrad för sina kunder och medarbetare. Trio lösnings ger Gjensidige NOR en mycket effektiv och framtids säker telefonilösning som enkelt kan utökas att också omfatta integration med mobil telefoni. Leverantören av Trio Present Office till Gjensidige NOR är Telenor Business Solutions A/S som är en certifierad partner med ansvar för Trios produkter gentemot slutkund med försäljning, installation, utbildning och support. Trios Present Office är marknadens bredaste hänvisnings- och meddelandesystem. För mer information: Sverker Hannervall, VD Trio AB tel. + 46 8 457 30 05 Bård Gundersen, Country Mgr, Trio Norge A/S tel. +47 67 83 00 82 Reidar Vestheim, Konserntelefoni, Gjensidige NOR A/S tel. + 47 22 31 90 50 Om Gjensidige NOR Finanskoncernen Gjensidige NOR består av de tre tidligere bolagene, Gjensidige Skadeforsikring, Gjensidige Livsforsikring och Sparebanken NOR med dotterbolag som samordnade sin verksamhet i 1999. Gjensidige NOR erbjuder nuvarande och nya kunders behov för ekonomisk trygghet och finansiella tjänster. Huvudprodukterna är ekonomisk risktäkning, kort- och långsiktigt sparande, finansiering, betalningsförmedling och andra trygghets- och finansieringstjänster. Om Trio Trio är en företagsgrupp med 120 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar