Trio tecknar nytt partneravtal med Telenor

Trio tecknar nytt partneravtal med Telenor Trio Information Systems Norge har tecknat nytt partneravtal med Telenor. Telenor har varit en certifierad partner med ansvar för Trios CTI-produkter gentemot slutkund med försäljning, installation, utbildning och support i många år. Telenor är Trios största partner i Norge avseende försäljning, installation och utbildning av Present Office. Sedan tidigare i år har Telenor själva, Trios största installation av Present Office i Norge. Telenors telefonisystem som är uppbyggt på drygt 80 telefonväxlar betjänar drygt 16.000 anställda. Installationen som bygger på flera Present system möjliggör koppling mellan olika geografiska områden och tillgodoser Telenors behov av rikstäckning. Lösningen har stor betydelse för företag lokaliserade på olika orter, såväl inom- som utomlands. Telenor är ett ledande tele-, IT- och medieföretag i Norge. Från en position som nationell teleoperatör har koncernen utvidgat sitt verksamhetsområde till ett brett spektrum av produkter och tjänster som bygger på och knutet till elektronisk kommunikation. Vid utgången av 1998 hade Telenor ca 20.000 medarbetare i Norge. För mer information: Jan Gottlander, VD Trio AB tel. +46 8 457 30 09 Bård Gundersen, Country Mgr. Trio Norge tel. +47 67 83 00 82 Vidar Horne, Telenor tel. +47 23 16 60 12 Present Office är ett komplett system för datorintegrerad telefoni (CTI) och Unified Messaging. I ett och samma system har vi samlat en effektiv meddelande- och samtalshantering för företag och organisationer, med lösningar för hänvisning, talsvar, fax samt telemanagement. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Prenumerera

Dokument & länkar