Trio tecknar två avtal om ca 3,1 Mkr avseende Mobile Office-uppgraderingar

Trio har fått två beställningar från mobiloperatörskunder för utbyggnad av redan installerade Mobile Office-plattformar. Båda beställningarna bekräftar en fortsatt stark efterfrågan bland företagskunder som vill ha mobila lösningar med sofistikerad samtalshantering integrerad. Den ena ordern avser licensuppgradering för utökat antal slutanvändare. Den andra avser programvara som tillhandahåller ny utökad funktionalitet. Det totala ordervärdet uppgår till drygt 3,1 miljoner kronor. ”Dessa beställningar bekräftar återigen Trios framgångar på den mobila företagsmarknaden och vilken betydelse Trios Mobile Office-lösningar har för mobiloperatörer. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan av tjänster baserade på Trios Mobile Office-plattform. Det totala antalet företagskunder och slutanvändare som abonnerar på dessa tjänster växer snabbt, vilket leder till fortsatt utbyggnad av befintliga installationer hos våra kunder.” säger Anders Leideman, VD på Trio. Trio Mobile Office möjliggör en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt, och erbjuds som en tjänst av mobiloperatörer till företagskunder. Trio Mobile Office installeras av Trio som nyckelfärdig lösning i mobiloperatörers nät.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Prenumerera

Dokument & länkar