Tritech utvecklar mobilt Internet

Tritech utvecklar mobilt Internet Tritech ger sig in på ett nytt affärsområde och startar ett nytt dotterbolag - Tritech Wireless. Företagets målsättning är att ligga i frontlinjen vad gäller applikationsutveckling för handhållna datorer och för trådlös kommunikation. Företaget erbjuder kunskap inom ett flertal operativsystem såsom Linux CE, EPOC, Windows CE och PalmOS. Morgondagens datorer utmanar och ställer nya krav på utvecklarna Marknaden för handhållna datorer så kallade PDAer (Personal Digital Assistant) och WIDer (Wireless Internet Devices) växer kraftigt. Dessa datorer kan i dagsläget bland annat hantera olika WAP tjänster och kommer i framtiden utnyttja teknik såsom GPRS och Bluetooth. För att utnyttja den nya tekniken fullt ut ställs applikationsutvecklarna inför nya krav och utmaningar. Utmaningar gällande förståelse för inbyggda system snarare än för traditionella datorsystem. - Efterfrågan på små minnes- och batterisnåla produkter gör att det ställs höga krav på dem som utvecklar applikationerna säger Ulf Peterson, Konsultchef på Tritech Wireless. Vi har under lång tid arbetat med projekt inom området och har i dagsläget byggt upp en bred kompetens kring de operativsystem som finns. Nya operativsystem Linux CE, EPOC, Windows CE och PalmOS är fyra av de operativsystem som finns för handhållna datorer idag. Tritech Wireless har kunskap och erfarenhet av alla dessa och bevakar ständigt utvecklingen för att hela tiden vara insatta i den senaste tekniken. Nytt affärsområde Tritech Teknik AB har i och med starten av Wireless två affärsområden, Wireless och Mekatronik. Tritech Mekatronik arbetar med utveckling av inbyggda elektroniska system och har spetskompetens inom realtidsprogrammering och elektronikkonstruktion. Målsättningen med det nystartade Tritech Wireless är att erbjuda marknaden färsk kunskap vad gäller applikationsutveckling för handhållna datorer och för trådlös kommunikation. - Det här är ett naturligt steg för oss i vår strävan att bli bäst inom de områden vi verkar, säger Fredrik Åström, delägare och grundare av Tritech Teknik AB. Utveckling av mobilt Internet kommer alltmer att handla om utveckling av inbyggda system och därför känner vi oss väl lämpade för uppgiften. Tritech koncernen utgörs idag av 38 personer med kontor i Stockholm och Göteborg. För ytterligare information kontakta: Fredrik Åström, Tritech Teknik AB, 08-587 935 30 Ulf Peterson, Tritech Wireless AB, 08-587 935 20 www.tritech.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar