18 procent fler 50-59 åringar i Sverige har fått nytt jobb

Antalet uppsagda tjänstemän som söker TRR:s stöd har minskat med 7 procent sedan första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet i år. En minskning från 4 637 till 4 313. Och 18 procent fler i åldern 50-59 år har fått nytt jobb.

Färsk statistik från TRR för första kvartalet 2015 för hela Sverige visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRR:s stöd har minskat. Första kvartalet 2014 var siffran 4 637 personer och första kvartalet 2015 är antalet nere i 4 313. Det är en minskning med 7 procent.

En tydlig trend i statistiken för hela landet är att fler uppsagda tjänstemän i åldersgruppen 50-59 år fick ny anställning. Ökningen är 18 procent mellan första kvartalet 2014 och samma period i år. Den största ökningen, 41 procent, har skett i region Skåne.I Stockholm är ökningen 32 procent och i Västra Götaland fick 3,5 procent fler i åldern 50-59 år jobb under motsvarande period.

Att så många fler i åldern 50-59 år får jobb kan bland annat ha att göra med att de besitter en relevant kompetens från arbetsmarknaden. Det är glädjande att arbetsgivarna tar tillvara den tillgången. Ökningen är ett tydligt trendbrott, säger Carl-Gustaf Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet.

Antalet som får nytt jobb eller startar eget företag ökar från 89 procent första kvartalet 2014 till 91 procent 2015. I år har 83 procent, av de aktivt sökande tjänstemännen, 3 580, fått en ny anställning och åtta procent har startat eget företag.

— Det är glädjande att arbetsmarknaden för tjänstemännen stadigt förbättras. Dels är det färre och färre som blir uppsagda och dels får fler av dem som söker vårt stöd arbete eller startar företag, säger Carl-Gustaf Leinar.

Antalet tjänstemän som fick fast anställning 2015 jämfört med 2014 är oförändrat - 65 procent. Branschen service och tjänster rekryterar flest – en ökning från 13 till 15,5 procent.

För ytterligare information och pressbilder kontakta

Stefan Eklund, Marknadschef TRR, tel 0708-676060, stefan.eklund@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media