77 procent fler kvinnor i Skåne fick högre lön än männen

Antalet uppsagda tjänstemän i Skåne som söker stöd från TRR Trygghetsrådet har ökat med 14 procent mellan första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet i år. I Skåne är andelen kvinnor som fått högre lön i sitt nya jobb högst bland storlänen. 77 procent fler kvinnor fick högre lön än männen i sitt nya jobb.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för första kvartalet 2018 för Skåne visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har ökat. Första kvartalet 2017 var siffran 371 personer och första kvartalet 2017 ökade den till 422. Det är en ökning med 14 procent.

När TRR har undersökt hur många av de uppsagda tjänstemännen i Sverige under årets första kvartal har fått högre lönenivå i sitt nya jobb jämfört med sitt gamla jobb ligger Skåne väldigt bra till. 36 procent av de uppsagda tjänstemännen har fått högre lön. 23 procent av dessa är kvinnor. Det betyder att 77 procent högre andel kvinnor får högre  lön, jämfört med männen.

Även de som fått en högre befattningsnivå än de hade tidigare ligger kvar på en hög nivå 16 procent. Kvinnor ligger bättre till än männen även här – 10 procent har fått en högre befattning mot 6 procent för männen

90 procent av de som sökt stöd från TRR får nytt jobb eller startar eget företag. Det är samma nivå som förra årets första kvartal.

– Trots att antalet som söker vårt stöd ökat något ser vi just nu en mycket stark arbetsmarknad för tjänstemän i Skåneregionen. Och det är speciellt glädjande att fler får en högre lön och att så många kvinnor lyckats lyfta sin lön i sitt nya arbete, säger Marie Killander, regionchef, TRR Skåne.

75 procent av de uppsagda tjänstemännen fick nytt fast jobb under årets första kvartal. Det är en uppgång från 71 procent sedan förra årets första kvartal.

Branschen handel och försäljning rekryterar flest personer. Även stat, kommun och landsting samt service och tjänster rekryterar en stor del av de uppsagda.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR i Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media