Är det vändningen vi ser?

– Rekordhög andel aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb i mars

Under årets tre första månader har 4 906 uppsagda tjänstemän sökt stöd av TRR, vilket är marginellt fler jämfört med samma period 2012. Omställningen fungerar mycket väl, 88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick nytt jobb under årets första kvartal. Under mars stöttade TRR hela 91 procent tjänstemän till nytt arbete, det högsta uppmätta resultatet på hela 2000-talet. Detta kan vara ett tecken på en vändning i konjunkturen.

Samtidigt som varselvågen har mattats av något och omställningen fungerar väl ser vi att anställningsvillkoren för de nyanställda tjänstemännen har försämrats. Under kvartal ett 2013 minskade andelen tjänstemän som fick fast anställning med fyra procentenheter jämfört med förgående år, från 71 till 67 procent. Dessutom minskade andelen tjänstemän som fick högre lön på sitt nya jobb med nästan fem procentenheter, från 32 till 27 procent.

För första gången: offentlig sektor största arbetsgivaren

En anledning till de försämrade anställningsvillkoren kan vara att fler tjänstemän går till den offentliga sektorn. För första gången någonsin anställer offentlig sektor flest tjänstemän. Tolv procent av tjänstemännen som fick nytt jobb under första kvartalet 2013 fick det i offentlig sektor, jämfört med tio procent samma period föregående år. En annan sektor som anställt fler under första kvartalet 2013 är kemi och läkemedel, sex procent jämfört med fyra procent samma period i fjol.

-          Förra året kunde vi se en Saab-effekt, det vill säga många av dem som förlorat jobbet i Saab-konkursen fick nytt bättre betalt jobb med tillsvidareanställning hos företag inom bilindustrin. I år kan vi se en Astra Zeneca-effekt. Många välutbildade och högt betalda tjänstemän har gått vidare till jobb inom bland annat offentlig sektor där lönerna är lägre, säger Calle Leinar, VD för TRR

Bäst omställning i Västra Götaland

Den storstadsregion som har haft bäst omställning under kvartal ett 2013 är Västra Götaland. 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick ny anställning vilket går att jämföra med 86 procent i Stockholm och 88 procent i Skåne.

Av de 4 248 aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR har stöttat under första kvartalet 2013:

  • fick 80 procent en ny anställning
  • startade åtta procent eget företag
  • valde fyra procent att påbörja längre studier

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

För ytterligare information och pressbilder kontakta

Ann-Sofi Sjöberg

Informationschef TRR

010-470 91 05

0708-67 60 24

ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Taggar:

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media