Bättre anställningsvillkor för tjänstemännen i Skåne

88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen i Skåne får nytt jobb

Under årets tre första månader har 854 uppsagda tjänstemän sökt stöd av TRR i Skåne vilket är cirka 46 procent fler än samma period i fjol. Men samtidigt måste arbetsmarknaden för tjänstemän i Skåne beskrivas som mycket god, 88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen i Skåne fick nytt jobb under kvartal ett 2013. Detta är en ökning med tre procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol.

Omställningen går bäst i Västra Götaland

Den storstadsregion som har haft bäst omställning under kvartal ett 2013 är Västra Götaland. 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick ny anställning vilket går att jämföra med 88 procent i Skåne och 86 procent i Stockholm.

Bäst anställningsvillkor i Skåne

Den storstadsregion där tjänstemännen får bäst anställningsvillkor är Skåne. 34 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb i Skåne under kvartal ett fick högre lön. Det går att jämföra med Västra Götaland där motsvarande siffra var 30 procent och Stockholm där siffran var 24 procent. Andelen som får fast anställning är hög i såväl Skåne, Stockholm som Västra Götaland, sju av tio får fast jobb.

-          Arbetsmarknaden i Skåne har varit tuff under flera år. Därför är det mycket glädjande att nio av tio, eller hela 88 procent, får nytt jobb och dessutom med goda anställningsvillkor, säger Bo Altinius, regionchef för TRR i Skåne.

Service- och tjänster största sektorn

Den sektor som anställde flest tjänstemän i Skåne under kvartal ett var service- och tjänstesektorn, tolv procent av tjänstemännen gick hit. Det går att jämföra med riket som helhet där största arbetsgivaren är offentlig sektor. I Skåne är offentlig sektor den tredje största sektorn och anställde under första kvartalet 2013 nio procent av tjänstemännen.  

Av de 658 aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR Skåne har stöttat under första kvartalet 2013:

  • fick 81 procent en ny anställning
  • startade sju procent eget företag
  • valde fyra procent att påbörja längre studier

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
010-470 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

Bo Altinius
Regionchef TRR Skåne
010-470 93 01
0708 – 67 59 16
bo.altinius@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Taggar:

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media