Fler över 50 år fick jobb 2015 och kvinnor bäst på jobb via nätet

Antalet tjänstemän som sökte stöd via TRR minskade med 3,7 procent under 2015 jämfört med 2014. Och trenden att fler hittar sitt jobb via nätet och sociala medier fortsätter. 27 procent gjorde det 2015, en ökning med 16 procent sedan 2014. Kvinnor är bäst på att söka jobb via nätet 29,1 procent av dem gjorde det mot 25,2 procent av männen. Fler över 50 år fick jobb 2015 jämfört med 2014.

Färre tjänstemän behövde söka TRRs stöd under 2015 jämfört med 2014. Minskningen är 3,7 procent – från 15 308 till 14 748 tjänstemän under 2014. Det visar Trygghetsrådets färska statistik för 2015.

Och av dem som sökte stöd från TRR fick nio av tio – 88 procent – nytt jobb. Det är en lika hög andel som föregående år.

Trenden att fler över 50 år fick ny anställning efter att blivit uppsagda håller i sig. Andelen 50-59 åringar som fick nytt jobb under 2015 var 10 procent fler än under 2014 och motsvarande siffra för de över 60 år är 11 procent fler.

- Det är glädjande att färre tjänstemän blir uppsagda. Trenden att fler äldre får nytt jobb visar att arbetsgivarna värdesätter erfarenhet och kompetens. TRRs statistik visar också att aktiviteten i nätverk och i sociala medier lönar sig när det gäller att hitta nya jobb, säger Calle Leinar, Trygghetsrådets VD.

Nätet och sociala medier är en vanlig kanal för att ordna nytt jobb. 27 procent gjorde det 2015 mot 23,2 2014. Här är kvinnor dominerande med 29,1 procent mot 25,2 procent av männen.

Sedan 2009 har jobbsökande via nätet ökat med 80 procent. Från 15 procent till 27 procent 2015.

Service och tjänster var det sektor som anställde flest tjänstemän under 2015- 14,4 procent, följd av stat, kommun och landsting, 12,6 procent.

Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR stöttat under 2015 fick 81 procent ny anställning, 7 procent startade eget företag och 4 procent längre studier.

För ytterligare information kontakta:
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57
eller Calle Leinar, vd på TRR, Tel 0705-57 49 68

Taggar:

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia