Fler tjänstemän får högre lön i Västra Götaland

Andelen uppsagda tjänstemän i Västra Götaland som fått högre lön i sitt nya jobb har stigit från 28 procent första kvartalet 2016 till 36 procent under motsvarande kvartal 2017. Det är en uppgång med 29 procent – störst i Sverige.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för första kvartalet 2017 för Västra Götaland visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökte TRRs stöd ökat något. Första kvartalet 2016 var det 347 personer som sökte TRRs stöd och första kvartalet 2017 ökade siffran till 375 personer, 8 procent fler. Och av dem som TRR stöttat till nytt jobb under perioden jämfört med motsvarande period 2016, uppger 28 procent fler att de fått högre lön på det nya jobbet mot vad de hade på det jobb de blev uppsagda från.

- Det är fantastiskt glädjande att så många får högre lön i sitt nya jobb. Arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt stark och det är en stor efterfrågan på de tjänstemän vi stöttar. Vi ser inte minst dessa positiva signaler i att många av de som lämnat Ericsson snabbt fått nya arbeten, säger Magdalena Kock, regionchef för Göteborg och Halland hos TRR Trygghetsrådet.

Andelen tjänstemän som fick fast anställning ökar markant till 78 procent under årets första kvartal jämfört med 66 procent kvartal ett 2016.

Branschen service och tjänster rekryterar flest – 22 procent mot 18 procent motsvarande period förra året.  En ökning med 22 procent. Även branschen verkstad/metall rekryterar många – 12 procent.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland, Tel 0708-14 76 70
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är fantastiskt glädjande att så många får högre lön i sitt nya jobb. Arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt stark och det är en stor efterfrågan på de tjänstemän vi stöttar. Vi ser inte minst dessa positiva signaler i att många av de som lämnat Ericsson snabbt fått nya arbeten.
Magdalena Kock, regionchef TRR Göteborg och Halland