Fler uppsagda får högre lön i sitt nya jobb

Antalet uppsagda tjänstemän som söker TRR:s stöd har ökat med 21 procent första kvartalet 2017. En stor del av uppgången beror på Ericssons neddragning, men redan efter tre månader har var femte som lämnat Ericsson fått nytt jobb. Allt fler som fått nytt jobb under kvartalet har fått högre lön än de hade tidigare. Uppgången är 18 procent.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet visar att 3 391 uppsagda tjänstemän har sökt stöd från TRR under årets första kvartal. Det är en ökning med 21 procent eller med 591 personer från samma period förra året.

En stor del av ökningen beror på Ericssons varsel. Rensat för Ericssons varsel stannar ökningen av tjänstemän som sökt TRR:s stöd på 4 procent för hela riket.

Av de 1 772 tjänstemän som TRR stöttat efter att de lämnat Ericsson sedan december förra året har redan 21 procent eller 370 personer fått nytt jobb.

Den största förbättringen för tjänstemän har skett i Skåne där 16 procent färre sökt TRRs stöd. Såväl Stockholmsregionen som Västra Götaland redovisar högre siffror för tjänstemän som sökt stöd. I Stockholm är uppgången 6 procent och i Västra Götaland 8 procent.

- Trots Ericssons neddragning ser vi att den underliggande statistiken visar på en mycket god arbetsmarknad för tjänstemän. Det märker vi inte minst på att flera arbetsgivare står i kö efter de uppsagda från Ericsson och vill anställa dem och andra tjänstemän, säger Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.

Trenden att fler uppsagda tjänstemän i åldern 50-59 år får ny anställning planar ut. Under årets första kvartal var andelen 50-59 åringar som fick nytt jobb 35 procent. Under samma period förra året var andelen 36 procent.

Andelen som fått högre lön av dem som fått nytt jobb har ökat mellan första kvartalet 2016 jämfört med samma period i år. Ökningen är 18 procent. Andelen som fått högre lön är 33 procent mot 28 procent samma period förra året.

- Det är glädjande att fler av de uppsagda får en högre lön när de kommer ut i nytt arbete, det visar att de är värdefulla för arbetsgivarna. Vår statistik visar att många tjänstemän är anställda under sitt marknadsvärde. Det visar sig dock först efter att de fått nytt jobb, säger Lennart Hedström.

Andelen tjänstemän som får nytt jobb eller startar eget företag är 90 procent mot 89 förra årets första kvartal.

Andelen tjänstemän som fick fast anställning ökade från 67 procent till 73 procent för årets första kvartal. En uppgång med 9 procent. Branschen service och tjänster rekryterar flest – 14 procent. Stat/kommun/landsting samt tjänster inom data har båda rekryterat 11 procent av de som sökt TRR:s stöd under första kvartalet 2017.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedström, vd TRR, Tel 0722-31 07 49
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är glädjande att fler av de uppsagda får en högre lön när de kommer ut i nytt arbete, det visar att de är värdefulla för arbetsgivarna. Vår statistik visar att många tjänstemän är anställda under sitt marknadsvärde. Det visar sig dock först efter att de fått nytt jobb.
Lennart Hedström, vd TRR
Trots Ericssons neddragning ser vi att den underliggande statistiken visar på en mycket god arbetsmarknad för tjänstemän. Det märker vi inte minst på att flera arbetsgivare står i kö efter de uppsagda från Ericsson och vill anställa dem och andra tjänstemän.
Lennart Hedström, vd TRR