Fortsatt tufft för Stockholm

Stor ökning av andelen uppsagda tjänstemän men omställningen fungerar väl, nio av tio får nytt jobb

Under årets tre första månader har 1 125 uppsagda tjänstemän sökt stöd av TRR i Stockholm vilket är cirka 44 procent fler än samma period i fjol. Även om omställningen fungerar väl i Stockholm, hela 86 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick ny anställning under kvartal ett 2013, så fungerar den sämre än i Västra Götaland och Skåne.

Omställningen är bäst i Västra Götaland

Den storstadsregion som har haft bäst omställning under kvartal ett 2013 är Västra Götaland. 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick ny anställning vilket går att jämföra med 88 procent i Skåne och 86 procent i Stockholm.

Bäst anställningsvillkor i Skåne

Den storstadsregion där tjänstemännen får bäst anställningsvillkor är Skåne. 34 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb i Skåne under kvartal ett fick högre lön. Det går att jämföra med Västra Götaland där motsvarande siffra var 30 procent. I Stockholm har andelen som får högre lön minskat med sju procentenheter jämfört med samma period i fjol, från 31 till 24 procent. Andelen som får fast anställning är hög i såväl Skåne, Stockholm som Västra Götaland, sju av tio får fast jobb.

Kemi och läkemedel största sektor

Den sektor som anställde flest tjänstemän i Stockholm under kvartal ett var kemi- och läkemedelssektorn, 13 procent av tjänstemännen gick hit. Den näst största sektorn i Stockholm var den offentliga sektorn som anställde elva procent av tjänstemännen, en ökning med två procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

-          En förklaring till att färre tjänstemän i Stockholm får högre lön på sitt nya jobb kan vara att de i hög utsträckning går till offentlig sektor, säger Claes Åberg, regionchef för TRR i Stockholm.

Av de 1 183 aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR Stockholm har stöttat under första kvartalet 2013:

  • fick 78 procent en ny anställning
  • startade åtta procent eget företag
  • valde fyra procent att påbörja längre studier

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg                 
Informationschef TRR
010-470 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

Claes Åberg
Regionchef TRR Stockholm
010-470 92 03
0708-67 60 57
claes.aberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Taggar:

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media