Fullsatt seminarium om arbetsmarknad

Vid ett fullsatt seminarium onsdag den 3 juli presenterade TRR Trygghetsrådet sin senaste arbetsmarknadsstatistik och diskuterade nuläget och utmaningarna på arbetsmarknaden. Läs pressmeddelandet på www.trr.se/pressmeddelanden

I panelen fanns Christer Ågren, vice VD, Svenskt Näringsliv, Annika Elias, ordförande, Ledarna

Ulf Bengtsson, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer och Calle Leinar, VD, TRR Trygghetsrådet som även var moderator för seminariet.

Sveriges Ingenjörer vill ha fler ingenjörer

Frågan ställdes till Ulf Bengtsson varför det föds för få ingenjörer. Ulf Bengtsson svarade att skolan måste få arbetsro och kunniga lärare.

-       Vi måste även se till att upprätthålla intresset för matte och teknik. Detta är två viktiga punkter för att få fler att välja naturvetenskap, säger Ulf Bengtsson.

Ulf Bengtsson påtalade också att ingenjör är ett framtidsyrke då de har färre än en procent arbetslösa medlemmar. Däremot har de många medlemmar som får någon form av stöd.

Christer Ågren menar att detta är ett problem i hela västvärlden, få väljer naturvetenskap och teknik.

-       I Kina finns exempelvis ett annat perspektiv – work hard and become rich. I väst gäller become rich, säger Christer Ågren.

Ledarna vill ha mångfald bland chefer

Enligt Annika Elias finns i vår svenska kultur ofta ett konsensusledarskap. Ett problem är att lika rekryterar lika. Andelen kvinnliga styrelseledamöter är bara två procent, att få in så väl kvinnor som utlandsfödda skulle öka konkurrenskraft och kompetens i företag..

-       Fler kvinnor ger en mångfald och bryter upp den stereotyp som finns om hur en chef ser ut. Detta gäller även om man vill uppnå mångfald, till exempel utlandsfödda chefer, säger Annika Elias.

En undersökning bland ungdomar har gjorts av Ledarna som visar att bara hälften vill ha ett chefsjobb.

-       Det handlar inte bara om lön, utan att många ser vikten av livskvalitet; man vill ha både jobb och karriär. Så var det inte för 30 år sen. Ett recept mot detta är att få fram individuella lösningar oavsett om det rör sig om chefer med små barn eller för den som är 68 år och vill arbeta friare, säger Annika Elias. Det handlar dock inte om att dra ner kraven och ta det mer soft, det är viktigt att vi är fortsatt konkurrenskraftiga, men att vi hittar flexibla lösningar.

Svenskt Näringsliv vill stötta unga

Christer Ågren, Svenskt Näringsliv, framförde att han tyckte att det är mycket glädjande att det går så bra att stötta uppsagda tjänstemän till nytt jobb.

Han påtalade dock att problem finns på andra områden inom arbetsmarknaden, exempelvis att många unga utbildar sig till yrken där det inte finns jobb. Matchning är en viktig fråga.

Att det saknas så kallade entréjobb, ett första jobb att komma in på arbetsmarknaden, ser han som ett stort problem.

Arbetsmarknadsfrågorna debatteras flitigt i Almedalen och debatten om rätt kompetens och matchningen på arbetsmarknaden fortsätter att engagera.

För mer information kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg, informationschef, TRR Trygghetsrådet

0708-67 60 24

ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera