Högre lön till tjänstemän i Västra Götaland

I Västra Götaland har andelen uppsagda tjänstemän som fått högre lön i sitt nya arbete ökat med 29 procent första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Och antalet tjänstemän som sökt stöd från Trygghetsrådet har minskat med 6 procent.

Arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt stark. Det visar sig i färsk statistik som TRR, Trygghetsrådet presenterar för första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Antalet arbetssökande tjänstemän har minskat med 6 procent till 1139 personer.

Andelen som fick fast jobb har ökat från 66 procent till 76 procent. En ökning med 15 procent. Och andelen tjänstemän som fått högre lön har ökat från 27 procent till 35 procent. En ökning med 29 procent.

Däremot har andelen av 50-59 åringar som fått nytt jobb minskat med 6 procent. Men då var det en extra stor ökning mellan halvåren 2015 och 2016. Andelen av de över 60 som fått nytt jobb har ökat från 5 procent till 9 procent.

-Västra Götaland har en stark arbetsmarknad det märker vi varje dag när vi hjälper uppsagda tjänstemän. Speciellt givande är att fler får en högre lön och en fast anställning i sitt nya jobb, säger Magdalena Kock, regionchef i Göteborg och Halland, på TRR Trygghetsrådet.

Inom branschen service och tjänster har de flesta jobben rekryterats. Första halvåret i år har andelen ökat med 29 procent.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Kock, Regionchef TRR, Tel 0708-14 76 70
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia