Nätverkande A och O i AlmedalenEn ny undersökning gjord av TRR Trygghetsrådet visar att Almedalsbesökarna föga förvånande nätverkar, har stora nätverk och skaffar jobb genom nätverkande. Samtidigt kan TRR se att det egna kontaktnätet är det vanligaste sättet att hitta ett nytt jobb.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR undersöker regelbundet hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna. Under årets första kvartal stöttade TRR 2979 personer vidare i sina karriärer.

- Oavsett konjunktur ser vi hur viktigt det är att använda sig av kontakter för att ta sig vidare på arbetsmarknaden. I lågkonjunktur kan det till och med bli än viktigare med de egna kontakterna, säger Carl Gustaf Leinar, VD för TRR.

TRR har tillsammans med undersöknings- och analysföretaget United Minds gjort en undersökning bland 178 personer som ska till Almedalen. Undersökningen är gjord veckorna innan Almedalsveckan.

Undersökningen visar att kontakter är minst lika viktiga bland Almedalsbesökare som bland uppsagda tjänstemän. Det personliga nätverkandet är viktigt för besökarna och hela 80 procent säger att de skulle vända sig till sitt nätverk för att hitta ett nytt jobb. Det är heller inga små nätverk som Almedalsbesökaren har, 24 procent har över 500 personer i sitt professionella nätverk.

Antalet personer Almedalsbesökaren har i sitt nätverk: Under 60: 11 procent 61-120: 18 procent 121-300: 22 procent 301-500: 25 procent 501 eller fler: 24 procent

Av de personer som TRR hjälpte under första kvartalet 2009 fick två av tre, 65 procent, nytt jobb med hjälp av kontakter. Kontakter är också den väg till nytt jobb som ökat mest, åtta procentenheter, jämfört med motsvarande period föregående år. Bland Almedalsbesökarna har 60 procent fått sitt senaste jobb genom egna kontakter. Sju procent av Almedalsbesökarna fick jobbet genom annonsering, fem procent genom rekryteringsfirmor och fem procent genom att kontakta den nuvarande arbetsgivaren.

De män som besöker Almedalen säger att de har fler kontakter än kvinnorna. 28 procent av männen har fler än 500 kontakter mot 17 procent av kvinnorna. Samtidigt säger 82 procent av kvinnorna, mot 79 procent av männen, att de skulle vända sig till sitt nätverk för att hitta ett nytt jobb. Männen har dock bättre lycka med sina nätverk, 63 procent av männen fick sitt nya jobb genom det egna nätverket. Motsvarande siffra för kvinnorna är 56 procent.

- Att nätverka och skapa fler kontakter är viktigt för många Almedalsbesökare. Främst letar man nog professionella kontakter i sin yrkesroll, men vem vet, det finns nog en och annan person som letar nytt jobb också, säger Carl Gustaf Leinar.

Tips för nätverkande: 1. Sätt mål för ditt nätverkande både på kort och lång sikt 2. Fundera över vilka dina fem viktigaste kontakter är och hur du ska förhålla dig till dem 3. Tänk igenom vilka typer av kontakter du saknar och hur du skulle kunna nå dem 4. Underhåll dina kontakter, hör av dig och håll kontakterna varma 5. Bjud på dig själv och din kunskap, överutnyttja inte dina kontakter 6. Våga be om hjälp när du behöver det, men hjälp också dina kontakter

TRR är på plats under hela Almedalsveckan och knyter nya kontakter. Bland annat kan man träffa Carl Gustaf Leinar, VD TRR, som medverkar på Sveriges Ingenjörers seminarium under torsdagsförmiddagen och Bo Altinius, regionchef TRR Skåne, som medverkar på Västra Götalandsregionen och Region Skånes seminarium under måndagen. TRRs informationschef Ann-Sofi Sjöberg, som nyligen skrivit boken "Kommunikatörerna – konsten att kommunicera omställning" finns också på plats.

Ytterligare material På TRRs hemsida, www.trr.se, under menyn "Press" finns pressbilder och statistik om TRR:s arbete.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofi Sjöberg Informationschef TRR 08-406 91 05 0708-67 60 24 ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Dokument & länkar