Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb

–                 91 procent av tjänstemännen fick nytt jobb under april-juni

Under de första sex månaderna 2013 har antalet tjänstemän som förlorat sitt jobb fortsatt att öka. Totalt sökte 9 564 tjänstemän stöd hos TRR, vilket är drygt 2 000 fler än 2012. Positivt är dock att andelen tjänstemän som fått nytt jobb varit rekordhög under det senaste kvartalet. Totalt har 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fått jobb under april-juni. För första halvåret som helhet ligger siffran på 90 procent, två procentenheter fler än motsvarande period förgående år.

Under årets sex första månader sökte drygt 2 000 fler tjänstemän stöd hos TRR jämfört med motsvarande period 2012. Många av de uppsagda tjänstemännen kommer från stora bolag såsom Ericsson och TeliaSonera. De sektorer som rekryterar flest av de uppsagda tjänstemännen är den offentliga sektorn och service- och tjänster som anställde tolv procent vardera.

Försämrade anställningsvillkor

Även om andelen tjänstemän som får nytt jobb ökar ser vi att de nyanställda tjänstemännen får sämre villkor på nya jobbet. Andelen som får fast anställning har minskat med två procentenheter och andelen som får högre lön har minskat med hela fem procentenheter.

-          Många av våra privatanställda tjänstemän har fått anställning i sektorer som ligger något lägre i lön, exempelvis den offentliga sektorn, säger Calle Leinar, VD för TRR

Starkast utveckling i Skåne

Andelen tjänstemän som får nytt jobb är lägre i Stockholm än i de övriga storstadsregionerna. Totalt har 88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen i Stockholm fått jobb - motsvarande siffra för västsvenskarna och skåningarna uppgår till 91 procent. När det kommer till fasta anställningar ligger Skåne i topp. Totalt fick 72 procent fast anställning, en procentenhet fler än i Stockholm och fyra procentenheter fler än i Västra Götaland. Skåningarna får också bättre lön. 32 procent av skåningarna får högre lön på sitt nya jobb, jämfört med 24 procent av stockholmarna och 31 procent av västsvenskarna.

-          Generellt sett har skåningarna en tuff arbetsmarknad, bland annat har många tjänstemän på SonyMobile och AstraZeneca blivit av med jobbet. Men då många av dessa har omfattande yrkeserfarenhet och hög akademisk utbildning från exempelvis ingenjörsutbildningar, är de eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Calle Leinar.

Av de 7 978 aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR har stöttat under första halvåret 2013:

  • fick 82 procent en ny anställning
  • startade åtta procent eget företag
  • valde tre procent att påbörja längre studier

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg

Informationschef TRR

010-470 91 05

0708-67 60 24

ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Taggar:

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera