Skåne bäst på att ge 50-plussare nytt jobb

Andelen uppsagda tjänstemän i region Skåne minskar något under första halvåret i år jämfört med samma period förra året.  Nedgången är fyra procent. Och andelen av de arbetssökande som fick en högre lön än de hade tidigare har ökat med 6 procent sedan förra året.

Färsk halvårsstatistik från Trygghetsrådet visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR i region Skåne minskat från 900 personer första halvåret 2016 till 865 personer under årets första halvår.

Andelen 50-59 åringar som fått nytt arbete är 39 procent. En ökning med 18 procent. Därmed ligger Skåne bäst till i landet att ge flest 50-59–åringar nytt arbete efter att de blivit uppsagda.

70 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb gick till en fast anställning – en ökning med 6 procent sedan förra årets motsvarande period.

-Jag är speciellt glad över att andelen 50-59 åringar som får nytt jobb ökar och är högst i landet. Och dessutom att så många fått en högre lön i sitt nya arbete, säger Marie Killander, regionchef Skåne, TRR Trygghetsrådet.

Nio av tio som sökt TRR.s stöd har fått nytt arbete. 82 procent ny anställning och 7 procent valde att starta eget företag.

Branschen service & tjänster rekryterade flest personer – 19 procent av de arbetssökande fick jobb i denna bransch. Det är en ökning med 46 procent sedan förra året.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, Regionchef TRR, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia