Skåne mot trenden – fler över 50 i arbete

Antalet uppsagda tjänstemän i Skåne som söker stöd från TRR Trygghetsrådet har minskat med 16 procent mellan första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet i år. I Skåne fortsätter trenden att fler 50-59 åringar får nytt jobb. Ökningen är 18 procent mellan första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Skåne är den region som just nu går emot trenden.  I Skåne minskar antalet personer som söker TRR:s stöd – en nedgång med 16 procent – i övriga Sverige ökar antalet. Och andelen 50-59 åringar som får nytt jobb ökar med 18 procent.  Riket i sin helhet redovisar en liten nedgång.

Färsk statistik från TRR, Trygghetsrådet för första kvartalet 2017 för Skåne visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat. Första kvartalet 2016 var siffran 451 personer och första kvartalet 2017 minskade siffran till 379. Det är en minskning med 16 procent.

88 procent av de som sökt stöd från TRR får nytt jobb eller startar eget företag. Förra årets första kvartal var siffran 90 procent.

Och allt fler som får nytt jobb får också en högre lön än de hade tidigare. Förra årets första kvartal var det 32 procent som fick högre lön.  För årets första kvartal är det 36 procent som fått högre lön – en uppgång med 12,5 procent.

- Vi ser just nu en mycket stark arbetsmarknad för tjänstemän i Skåneregionen. Och det är speciellt glädjande att fler äldre kommer i nytt arbete samt att många också får en högre lön än de hade tidigare, säger Marie Killander, regionchef , TRR Skåne.

 71 procent av de uppsagda tjänstemännen fick nytt fast jobb under årets första kvartal. Det är oförändrat sedan förra året.

Branschen service och tjänster rekryterar flest personer – 17 procent mot 13,5 procent för samma period förra året. Handel o försäljning ligger också på 17 procent mot 14 procent samma period förra året.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi ser just nu en mycket stark arbetsmarknad för tjänstemän i Skåneregionen. Och det är speciellt glädjande att fler äldre kommer i nytt arbete samt att många också får en högre lön än de hade tidigare.
Marie Killander, regionchef , TRR Skåne