Stockholm: Fler får högre lön i sitt nya jobb

Under det första kvartalet 2017 fick var tredje person som lämnade TRR i Stockholm högre lön på sitt nya jobb, en uppgång med 18 procent jämfört med förra årets första kvartal.  Arbetsmarknaden i Stockholm är fortsatt stark och antalet uppsagda tjänstemän i Stockholmsregionen som söker stöd från TRR Trygghetsrådet ökar något, men från en låg nivå.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för första kvartalet 2017 för Stockholms-regionen visar att allt fler får lika hög eller högre lön i sitt nya jobb. Andelen uppsagda tjänstemän i Stockholm som fått högre lön i sitt nya jobb har stigit från 28 procent till 33 procent. Det är en uppgång med 18 procent jämfört med föregående års första kvartal.

Sammanräknat med dem som fått lika lön i sitt nya jobb innebär det att 3 av 4, eller 74 procent, ökat eller behållit sin lönenivå på det nya jobbet, trots att de sagts upp från det gamla på grund av arbetsbrist.

Antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har ökat något från en historiskt sett låg nivå.  Första kvartalet 2016 var siffran 734 personer och första kvartalet 2017 ökade den till 775. En ökning med 6 procent.

- Arbetsmarknaden i Stockholm är mycket stark och tjänstemännen vi stöttar, inte minst de som lämnat Ericsson, är efterfrågade på arbetsmarknaden. Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning, säger Rönnaug Melbye, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet.

- En vanlig kommentar jag hör från de som kommer ut i nytt jobb är att ”det här borde jag ha gjort på eget initiativ för länge sedan”, säger Rönnaug Melbye .

Utmärkande för Stockholmsregionen är också att antalet personer i nytt jobb inom data och it har ökat dramatiskt. I stort sett en fördubbling från 13 procent till 24 procent. Andel jobb inom service och tjänster har ökat från 14,5 procent till 19 procent.

Trenden att fler uppsagda tjänstemän i åldern 50-59 år får ny anställning gäller inte för första kvartalet 2017. Andelen 50-59 åringar som fick nytt arbete är 35 procent mot 39 procent under förra årets första kvartal.

Antalet tjänstemän som får nytt jobb eller startar eget företag har ökat från 87 procent första kvartalet 2016 till 91 procent första kvartalet 2017. Och andelen som fick fast anställning ökade från 70 procent till 80 procent för årets första kvartal. Andelen som fått en högre befattning har ökat från 13 till 16 procent.

För ytterligare information kontakta:

Rönnaug Melbye, regionchef TRR Stockholm, Tel 076-141 00 64
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Arbetsmarknaden i Stockholm är mycket stark och tjänstemännen vi stöttar, inte minst de som lämnat Ericsson, är efterfrågade på arbetsmarknaden. Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning.
Rönnaug Melbye, regionchef TRR Stockholm
En vanlig kommentar jag hör från de som kommer ut i nytt jobb är att ”det här borde jag ha gjort på eget initiativ för länge sedan”.
Rönnaug Melbye, regionchef TRR Stockholm