Stockholm: Fler över 50 får nytt jobb

Antalet uppsagda tjänstemän i Stockholmsregionen som söker stöd från TRR Trygghetsrådet har minskat med 3 procent mellan första kvartalet 2017 och första kvartalet i år.  Andelen 50-59 – åringar som fått nytt jobb har ökat med 14 procent. Och 20 procent fler kvinnor fick högre lön än männen i sitt nya arbete.

Färsk statistik från TRR, Trygghetsrådet för första kvartalet 2018 för Stockholmsregionen visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat något.  Första kvartalet 2017 var siffran 736 personer och första kvartalet 2018 var den 712.

Fler uppsagda tjänstemän i åldern 50-59 år får ny anställning detta kvartal än förra årets första kvartal. 40 procent mot 35 procent. En uppgång med 14 procent.

33 procent av tjänstemännen som fick nya jobb under kvartalet fick en högre lön. Andelen kvinnor som fick högre lön var 20 procent högre än för männen.

– Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning. Det är speciellt givande att fler i åldern 50-59 år får nytt arbete och att kvinnorna förhandlar fram högre lön, säger Erika Sundberg, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet.

Utmärkande för Stockholmsregionen är att antalet personer i nytt jobb inom data och it är fortsatt många. Även sektorn service och tjänster anställer många uppsagda tjänstemän.

För ytterligare information kontakta:

Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm, Tel 0725-10 47 29
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning. Det är speciellt givande att fler i åldern 50-59 år får nytt arbete och att kvinnorna förhandlar fram högre lön.
Erica Sundberg, regionchef Stockholmsregionen TRR