TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik första halvåret 2010Konkurrensen om tjänstemännen hårdnar - Med TRRs stöd går nio av tio uppsagda tjänstemän vidare till nytt jobb

TRRs statistik för första halvåret 2010 visar att arbetsmarknaden för tjänstemännen kraftigt har förbättras. Drygt hälften så många uppsagda tjänstemän har sökt sig till TRR Trygghetsrådet jämfört med samma period 2009. Av de aktivt arbetssökande som har lämnat TRR under första halvåret har nio av tio, 88 procent, fått ett nytt jobb.

- Nu börjar arbetsmarknaden för tjänstemännen glädjande nog ta fart. Den svenska arbetsmarknaden har varit tuff för många, men nu ser vi en ökad efterfrågan på tjänstemän, inte minst i verkstadsindustrin, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. I halvårsrapporten har TRR tagit reda på hur många tjänstemän som har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

Färre tjänstemän till TRR - fler snabbt ut i jobb Under första halvåret 2010 var antalet tjänstemän som sökte sig till TRR 8 940 medan det under samma period 2009 var 15 380 tjänstemän som kom in till TRR. Antalet som lämnat TRR och fått ett nytt jobb under perioden 1 januari till 30 juni var 9 152 tjänstemän, vilket kan jämföras med 5 778 samma period förra året. Tiden till nytt jobb är i dag sex månader.

- Antalet i gruppen 50 år och äldre som får jobb med stöd av TRR har ökat något jämfört med halvårsskiftet 2009. En viktig förklaring till framgången är den egna inställningen, inte åldern, kommenterar Carl-Gustaf Leinar.

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden TRR ser nu en ljusning på arbetsmarknaden för tjänstemännen. Helårsprognosen för 2010, som under första kvartalet skruvades ner från 23 000 till 19 000, justeras ytterligare neråt till strax under 18 000 tjänstemän som förväntas söka stöd av TRR.

Bra villkor och bra jobb för tjänstemännen Av dem som gått vidare till ett nytt arbete fick 68 procent en fast anställning och 86 procent fick en lika hög eller högre befattning. 71 procent av tjänstemännen fick en lika hög eller högre lön jämfört med deras tidigare arbete.

Nästan två tredjedelar, 61 procent, av de uppsagda tjänstemännen fick nytt arbete med hjälp av kontakter. Trenden att fler får jobb via internet håller i sig hela 18 procent nådde sitt nya jobb genom internet, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år. Bara åtta procent hittade nytt jobb med hjälp av tidningsannonser.

Av de 10 424 aktivt arbetssökande tjänstemän som TRR hjälpt vidare under det första halvåret 2010:

? fick 80 procent en ny anställning ? startade 8 procent eget företag ? valde 4 procent att påbörja längre studier

Uppåt för både tjänstesektor och verkstadssektor Rapporten visar att majoriteten av dem som gick vidare till en ny anställning återfinns inom service och tjänster samt verkstadsindustrin, dit elva respektive tio procent av tjänstemännen gick. Tredje vanligast är att tjänstemännen går till tjänster inom handel och försäljning, offentlig sektor samt inom data/IT. Profilerna på tjänstemän som efterfrågas är bland annat tjänstemän med en bred ekonomisk eller teknisk kompetens.

Ytterligare pressmaterial På TRRs hemsida, www.TRR.se, under menyn "Press" finns tidigare statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofi Sjöberg Informationschef TRR 08-406 91 05 0708-67 60 24 ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 275 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se.

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Dokument & länkar