TRRs statistik första halvåret 2010 - Stockholm. Konkurrensen om tjänstemännen hårdnarKonkurrensen om tjänstemännen hårdnar - Med TRRs stöd går nio av tio uppsagda tjänstemän i Stockholm vidare till nytt jobb

TRRs statistik för första halvåret 2010 visar att arbetsmarknaden för tjänstemännen i Stockholm kraftigt har förbättras. Nästan hälften så många uppsagda tjänstemän har sökt sig till TRR Trygghetsrådet i Stockholm jämfört med samma period 2009. Av de aktivt arbetssökande som har lämnat TRR i Stockholm under första halvåret har nio av tio, 85 procent, fått ett nytt jobb.

- Nu börjar arbetsmarknaden för tjänstemännen glädjande nog ta fart. Den svenska arbetsmarknaden har varit tuff för många, men nu ser vi en ökad efterfrågan på tjänstemän, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. I halvårsrapporten har TRR tagit reda på hur många tjänstemän som har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

Färre tjänstemän till TRR - fler snabbt ut i jobb Under första halvåret 2010 var antalet tjänstemän som sökte sig till TRR i Stockholm 1 856 medan det under samma period 2009 var 3 045 tjänstemän. Antalet tjänstemän som lämnat TRR i Stockholm och fått ett nytt jobb under perioden 1 januari till 30 juni var 2 027, vilket kan jämföras med 1 198 samma period förra året. Tiden till nytt jobb är i dag sex månader.

- Antalet i gruppen 50 år och äldre som får jobb med stöd av TRR har ökat något jämfört med halvårsskiftet 2009. En viktig förklaring till framgången är den egna inställningen, inte åldern, kommenterar Claes Åberg, regionchef TRR Stockholm.

Bättre villkor och jobb för tjänstemännen i Stockholm Av dem som gått vidare till ett nytt arbete fick 68 procent en fast anställning och 91 procent fick en lika hög eller högre befattning vilket är hela fem procent högre än i riket. 74 procent av tjänstemännen fick en lika hög eller högre lön jämfört med deras tidigare arbete.

Mer än hälften, 56 procent, av de uppsagda tjänstemännen fick nytt arbete med hjälp av kontakter. Trenden att fler får jobb via internet håller i sig och hela 26 procent fick sitt nya jobb genom internet. Det är en markant skillnad jämfört med övriga landet där bara 18 procent fick arbete via internet. Bara fem procent hittade nytt jobb med hjälp av tidningsannonser.

Av de 2 380 aktivt arbetssökande tjänstemän som TRR hjälpt vidare under det första halvåret 2010:

? fick 77 procent en ny anställning ? startade åtta procent eget företag ? valde fyra procent att påbörja längre studier

Stockholm generar uppgång för IT och tjänstesektor Majoriteten av de i Stockholmsregionen som gick till ett nytt jobb gick till sektorerna Data/IT och service och tjänster, dit 14 respektive 13 procent av tjänstemännen gick. Tredje vanligast är att tjänstemännen går till jobb inom handel och försäljning som rekryterade åtta procent av de uppsagda tjänstemännen.

Ytterligare pressmaterial På www.TRR.se under menyn "Press" finns tidigare statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofi Sjöberg Informationschef TRR 08-406 91 05 0708-67 60 24 ann-sofi.sjoberg@trr.se

Claes Åberg Regionchef TRR Stockholm 08-406 92 03 0708-67 60 57 claes.aberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 275 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se.

Om oss

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Dokument & länkar