Västra Götaland storstadsregionen som går bäst

– Nio av tio tjänstemän i Västra Götaland fick nytt jobb under första kvartalet

Under årets tre första månader har 883 uppsagda tjänstemän sökt stöd av TRR i Västra Götaland vilket är drygt 1 000 färre än samma period i fjol. I januari förra året sökte nästan 1 500 uppsagda Saabtjänstemän TRRs stöd.  Trots detta fortsätter omställningen att fungera mycket väl, 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick nytt jobb under kvartal ett 2013. Motsvarande siffra för Skåne är 88 procent och i Stockholm fick 86 procent nytt arbete.

Bäst anställningsvillkor i Skåne

Den storstadsregion där tjänstemännen får bäst anställningsvillkor är Skåne. 34 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb i Skåne under kvartal ett fick högre lön. Det går att jämföra med Västra Götaland där motsvarande siffra var 30 procent och Stockholm där siffran var 24 procent. Andelen som får fast anställning är hög i såväl Skåne, Stockholm som Västra Götaland, sju av tio får fast jobb.

Service- och tjänster största sektorn

Den sektor som anställde flest tjänstemän i Västra Götaland under kvartal ett var service- och tjänstesektorn, 13 procent av tjänstemännen gick hit. Det går att jämföra med riket som helhet där största arbetsgivaren är offentlig sektor.  

- Att tjänstemännen i Västra Götaland i större utsträckning går till den privata sektorn jämfört med riket är ytterligare ett tecken på att Västra Götaland går bättre än övriga Sverige. Omställningen i samband med Saabs nedläggning är ett bevis på detta, säger Jonas Björkman, regionchef för TRR i Trollhättan och Västra Götaland.

Den sektor som anställde näst flest tjänstemän under första kvartalet 2013 var bygg- och fastighetssektorn som anställde elva procent av tjänstemännen i Västra Götaland, en ökning med sju procent jämfört med förgående år. Den största minskningen kan vi se i fordonssektorn. Under kvartal ett 2013 anställde de fem procent av tjänstemännen, motsvarande siffra förgående år uppgick till hela 28 procent.

Av de 728 aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR Västra Götaland har stöttat under första kvartalet 2013:

  • fick 83 procent en ny anställning
  • startade åtta procent eget företag
  • valde fyra procent att påbörja längre studier

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar företag vid omställning och uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur tjänstemännen har gått vidare i arbetslivet efter uppsägningarna.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Ann-Sofi Sjöberg                 
Informationschef TRR
010-470 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

Jonas Björkman
Regionchef, TRR i Trollhättan och övriga Västra Götaland
010-470 90 31
0705-62 29 46
jonas.bjorkman@trr.se

Claes-Göran Ivarsson
Regionchef TRR i Göteborg
010-470 90 01
0705–51 27 32
claes-goran.ivarsson@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nästan 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.TRR.se

Taggar:

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media