TRS Travelright är redo för takeoff!

Ny webbportal förvandlar reseförseningar till pengar


   
Stockholm den 18 november 2013

Den nya webbsajten www.trstravelright.se förändrar resemarknaden i grunden. Tiotusentals resenärer ska få den rättvisa och de pengar de har rätt till: Ersättning för förseningar, inställda resor och nekad ombordstigning. De som drabbas av resestrul har laglig rätt till ersättning vare sig de åker med buss, tåg, flyg eller färja. Mycket få orkar driva sina ersättningskrav själva.

– Varje år har cirka en miljon passagerare i Sverige, Norge och Danmark rätt till 600 euro i ersättning. Bara en bråkdel av dem får pengar. Det ska vi ändra på, säger Stephan Eriksson, en av Travelrights flygjuridiska experter.

www.trstravelright.se kan missnöjda resenärer med några få klick räkna ut hur mycket pengar de har rätt att få i ersättning. Sedan tar Travelrights juridiska stab över ärendet. Kunden betalar bara om juristerna lyckas få reseföretaget att betala ut ersättning.

– Pengarna ska hamna på rätt ställe. Hos resenärerna, inte reseföretagen, säger Stephan Eriksson.

Inom kort expanderar Travelright vidare till Norge, Danmark och Finland och därefter vidare inom EU. Webbportalen Travelright hjälper inte bara privatpersoner som drabbas av resestrul. Företag och deras anställda har minst lika stora behov av juridisk assistans när affärsresor försenas eller ställs in, www.trstravelright.com .

Fakta:

• Sveriges, Norges och Danmarks gemensamma flygmarknad uppgår till omkring 90 miljoner passagerare.

• Passagerare har rätt till kompensation med 600 euro eller mer om deras flyg, tåg, buss eller färjetransport blir försenade, inställda eller om de nekas boarding på grund av överbokning.

• Rätten till ersättning fastställs i fyra EU-förordningar:

– (EG) 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar,

– (EG)1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

– (EG) 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport

– (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer

___________________________________

För mer information se www.trstravelright.eu samt www.trstravelright.se

Mediekontakt: Peder Nilsson +46 (0) 725 167 137 eller contact@trstravelright.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar