Delårsrapport True Heading AB (publ)

1 januari - 31 mars 2018

• Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 2 274 kSEK (2 853 kSEK)
• Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, – 912 kSEK (-1 560 kSEK)
• Dotterbolaget Seapilot utdelat till aktieägarna i True Heading AB den 9/1 2018

Detta blir True Headings första delårsrapport utan koncernstruktur efter utdelningen av Seapilot i början på januari till aktieägarna. Bolagen verkar tillsvidare med ett samarbetsavtal för administration och olika tjänster och är fortfarande placerade i Danderyd ihop. För bolaget finns det ett antal kostnader vilka belastar resultatet för kvartal ett relaterade till delningen av bolaget. Dessa är främst av administrativ karaktär som kostnader för juridisk rådgivning och informationsgivning. Även en del kostnader hänförliga till Seapilot kommer att justeras först i kvartal två för bolagets del och därmed först då generera en intäkt därför.

 Omsättningen för kvartal ett är något lägre jämfört med 2017 men resultatet 656 kronor bättre trots ökade kostnader för Seapilotseparationen och där ännu inte intäktsförda intäkter på ca 200 kkr. Skiljenämndsförfarandet med FMV kommer dock att belasta resultatet i kvartal två med ca 350 000 kr samt kostnader för ombud på 150 000 kr. Det är olyckligt att vi skall behöva föra denna typ av tvist med en myndighet som inte tar ansvar för det omfattande uppdrag som man lade på True Heading redan 2010 och som endast kom att omfatta en bråkdel av det åtagande man lagt fram i sin ursprungliga order.

 I övrigt har kvartal ett varit i enlighet med vår förväntan även om en viss eftersläpning av leveranser skett över i april pga. vissa produktionsproblem av våra AIS produkter samt då ett generationsskifte just nu sker av våra GPS kompasser vilket lett till att vi fått ett glapp mellan tidigare generation och nästkommande på 2–3 månader utifrån bättre försäljningen än beräknat på dessa produkter.

 Vi ser i kvartal två en fortsatt god förfrågan på våra produkter som håller en på marknaden hög kvalitet och varumärkesställning i förhållande till sitt pris. Vi ser också att AIS marknaden för fritidsbåtar mognar mer och mer där det moment som uppstår då populationen uppnår en viss kritisk nivå är väsentlig för att driva marknaden framåt. Väl ute i skärgården eller påväg efter våra kuster ser man att möjligheterna fortfarande är enorma då fortfarande många inte insett den stora fördelen med AIS ombord. De som väl gjort så blir också mycket av våra bästa ambassadörer då fördelarna är uppenbara för den säkerhetsmedvetne.

 Slutligen vill jag meddela att bolaget påbörjat en rekrytering av en ersättare för mig som VD. Vi ser alla vikten i denna rekrytering och brinner du för båtlivet, sjösäkerhet och ser teknisk innovation som en del i den process kontakta mig gärna om du tror dig känna en lämplig kandidat.

Anders Bergström
VD

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 may 2018.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar