Konkurrensverket avskriver av prioriteringsskäl True Heading AB (publ) och Seapilot’s anmälan mot sjöfartsverket

True Heading AB har fått besked att Konkurrensverket avskriver anmälan mot Sjöfartsverket för diskriminerande och konkurrensnedvridande villkor för licenser av sjökortsdata av prioriteringsskäl.

Vi har erhållit ett underhandsbesked om att Konkurrensverket kommer att skriva av vår anmälan mot Sjöfartsverket kring hur de hanterar sina licensvillkor kring sjökortsdata pga prioriteringsskäl. Tyvärr har vi ännu ej erhållt det formella beslutet och kan därför ej i detalj kommentera ärendet ytterligare. Så snart vi fått det formella beslutet kring avskrivningen kommer vi att återkomma i ärendet.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.
True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar