Marknadsmeddelande 183/15 - Sista dag för handel i True Heading BTA B 2

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, TRUE BTA B 2, är den 13 november 2015.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA B 2
ISIN-kod: SE0007499868
Orderboks ID: 114495
Sista handelsdag: Den 13 november 2015

Stockholm den 10 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.