Sista dag för handel med BTA 2 B

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget meddelar sista dag för handel i BTA 2 B till 13 november.

True Heading AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 30 september 2015. Sista handelsdag för BTA 2 B kommer att vara den 13 november 2015. Stoppdag och omvandling sker den 17 november 2015.

Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital
971 900 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 19 november 2015. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i True Heading till 40 290 844 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 029 084 SEK. Antalet A-aktier motsvarar 5 100 000 av dessa och antalet B-aktier 35 190 844.


För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission
Telefon: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910


True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering.

True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest omsatta navigationsappar.

True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Taggar:

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar