True Heading AB (publ) får ny beställning från Lockheed Martin

True Heading får ytterligare beställning från Lockheed Martin.

True Heading har fått en ny beställning från Lockheed Martin, till det så kallade BLQ-10 programmet för USNA. Beställningens värde är på 190000 kronor och är del i löpande beställningar från Lockheed till detta program och skall levereras direkt efter sommaren. Lockheed Martin har också samtidigt begärt in offert för leveranser om totalt 1,1 MSEK inom en 18 månaders period till samma program.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar