True Heading AB (publ) informerar slutligt kring uppköpet av Seapilot AB

Affären med FLIR Systems AB och True Heading AB (publ) tidigare dotterbolag Seapilot AB är nu i hamn.

FLIR Systems Holding AB har slutfört köpet av de aktier som accepterats i budet på Seapilot AB. 95,3 % av ägarna accepterade budet och resterande del kommer därmed att kunna tvångsinlösas. Samtliga aktieägare i Seapilot AB bör senast måndag ha erhållit betalning från sina respektive banker eller depåförvaltare.

För True Headings del innebär detta att bolaget nu kapitaliserats med 14,3 miljoner vilket blev ytterligare 100 000 kr mot tidigare meddelat pga för bolaget fördelaktig dollarkurs. Det här innebär att ett antal spännande projekt kan sättas igång vilka kommer att informeras om fortlöpande. Till att börja har som tidigare meddelats en ny VD anställts och även försäljningsorganisationen kommer att förstärkas omgående.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera