True Heading AB (publ) överlämnar ärende mot FMV till skiljenämnd.

True Heading har efter att ha prövat alla möjligheter att nå en uppgörelse med FMV sett sig tvungna att överlämna ärendet mot FMV till skiljeförfarande.

True Heading meddelade i februari 2016 beslut om att reservera för en tvistig fordran mot FMV på 3,1 MSEK. Sedan dess har bolagets ombud försökt hitta en väg fram till en lösning kring problematiken med avtalet och den fordran True Heading har mot FMV.

- Vi är som tidigare meddelats bekymrade att FMV använder en liten aktör som True Heading till budgetregulator åt en myndighet i ekonomisk obalans. I den på oss lagda beställningen fanns enligt vår bedömning ursprungligen en omfattning av leveranser på ca 7 MSEK, säger VD Anders Bergström.

FMV har endast utnyttjat en bråkdel av tänkt omfattning i beställningen och lämnat avtalet i förtid, trots att vi har bevis på fortsatt behov och ökande krav på möjlighet att operera i ett förändrat omvärldsläge. Det här fördyrar också beviserligen i längden FMV’s uppköp och support för de avtalade produkterna, vilket i slutänden drabbar alla oss skattebetalare och bidrager till ytterligare en försämrad försvarsförmåga.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Taggar:

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar