True Heading AB (publ) utser ny VD

True Heading har anställt Göran Carlsson som ny VD. 

Göran har drygt 30 års erfarenhet från olika ledande roller inom producent- och handelsföretag samt att hålla utbildningar inom navigation, segling och sjösäkerhet.

Inom affärsutveckling har Göran spetskompetens inom ledning, försäljning och marknadsföring och har gjort flera turn around- samt expansionsprojekt.

”Att få kombinera min yrkeserfarenhet med min passion för navigation, båtliv och sjösäkerhet känns oerhört kul och mycket stimulerande” säger Göran Carlsson som varit på sjön i princip hela sitt liv.

Göran kommer att börja i företaget från den 15 november.

Tillförordnade VD’n Nils Willart avgår i samband med Göran Carlssons tillträde och återgår då till ordinarie arbetsuppgifter i bolaget.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar