True Heading AB (publ) utser ny VD.

Martin Rylander tillförordnad VD i True Heading AB.

Som ett led i den pågående omfokuseringen av bolaget har styrelsen i True Heading AB (publ) utsett Martin Rylander till tillförordnad VD. Martin kommer fortsatt vara ansvarig för utvecklingen av navigations- och sjökortsappen Seapilot som är central för True Headings framtid.

Anders Bergström kommer att fortsätta som arbetande styrelseordförande med ansvar för strategisk utveckling av bolaget och försäljning.

”Jag är glad att Martin, som har varit och är central i utvecklingen av Seapilot, ytterligare intensifierar sitt engagemang i omstruktureringen av True Heading till vara centrerat kring navigations- och sjökortsappen Seapilot kompletterat med de sensorer, t ex, som förbättrar upplevelsen av Seapilot” kommenterar Anders Bergström, styrelseordförande.

”Det är självklart att jag vill fortsätta leda utvecklingen av Seapilot som är hjärtat i omstruktureringen av True Heading. Vi har en navigations- och sjökortsapp i världsklass som vi skall utveckla ytterligare för att ge den bästa användarupplevelsen”, säger Martin Rylander.

För ytterligare information:
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar