True Heading utser interims VD och styrelsordförande

Styrelsen i True Heading AB (publ), noterat på Spotlight, har utsett Nils Willart till tillfällig VD för bolaget och Anders Bergström återträder som styrelsordförande.

True Heading’s styrelse har förordnat Nils Willart, en av företagets grundare, som tillfällig VD för True Heading AB, tills det att den pågående processen att rekrytera en ny VD kan avslutas. Tidigare VD och grundare Anders Bergström återträder därmed som ordförande i styrelsen och kommer fortsatt att aktivt medverka i bolagets utveckling och parrallellt leda det tidigare dotterbolaget Seapilot som VD.  

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera