Om oss

TrygVesta ska uppfattas som Nordens ledande trygghetsleverantör som arbetar för att förenkla kundernas vardag. TrygVestas 4000 medarbetare levererade trygghet till över 2,2 miljoner privatpersoner och fler än 100 000 företag under 2008. Med bruttopremieintäkter om 17,3 miljarder danska kronor under 2008 är TrygVesta det näst största sakförsäkringsbolaget i Norden. I Danmark och Norge är TrygVesta den största respektive den tredje största aktören på marknaden. Verksamheterna i Finland och Sverige som etablerades 2002 respektive 2006 visar stark tillväxt. Sedan april 2009 är Moderna Försäkringar ett helägt dotterbolag till TrygVesta A/S. För mer information, besök www.trygvesta.com