Lars Heikensten föreslås som ny ordförande i Trygg-Stiftelsen

Valberedningen för Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation kommer att föreslå att Lars Heikensten väljs in i Trygg-Stiftelsens styrelse som ordförande.

Ek. dr. Lars Heikensten är vd i Nobelstiftelsen. Han har tidigare bl.a. varit Riksbankschef.

Trygg-Stiftelsen har sin ordinarie stämma tisdagen den 26 maj 2015


För ytterligare information, kontakta ordförande för Fullmäktige i Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation Lars O Grönstedt på telefon 070 - 590 55 19.

Trygg-Stiftelsen kanaliserar försäkringstagarnas inflytande i Gamla Livförsäkringsaktie-bolaget SEB Trygg Liv. Till förmån för försäkringstagarna verkar stiftelsen för en god långsiktig värdetillväxt och en god löpande försäkringsadministration.

Läs mer på www.tryggstiftelsen.se


Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell livförsäkrings-rörelse enligt ömsesidiga principer. Det innebär att eventuella överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna. Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring.

Antalet kunder i bolaget är 403 000. Per den sista mars 2015 uppgick det förvaltade kapitalet till 182 miljarder. Bolaget är stängt för nyteckning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar