Angående koncerninterna omställningar

Med anledning av artiklar angående koncerninterna omställningar inom TSL-systemet vill TSL lyfta fram att styrelsen för Trygghetsfonden TSL har under sina sammanträden under hela 2013 särskilt diskuterat frågor om hur systemet fungerar idag och hur det eventuellt kan förändras inför framtiden. Det är en både naturlig och ständigt pågående process.En rad olika frågor har diskuterats under året. En av dessa frågor är det som kallas ”koncernintern omställning”.

Det är viktigt att framhålla att inte några formella fel, vare sig mot TSL-systemets villkor eller arbetsrättslig lagstiftning eller andra regelverk har skett avseende koncernintern omställning.  Styrelsens diskussion i denna fråga, och i andra frågor rör mer lämpligheten av olika lösningar inom TSL-systemet. Den 26 november kommer styrelsen att avhandla denna fråga.

Ytterligare frågor besvaras av:

Tomas Pett, VD TSL, tfn 070-399 38 38, e-post tomas.petti@tsl.se

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar