Digitaliseringen av handeln kräver en dynamisk infrastruktur för kompetens- och yrkesväxling

Digitaliseringen av handeln innebär en strukturomvandling som utmanar vårt traditionella sätt att se på kompetensförsörjning och omställningsförmåga. Det linjära tänkandet att vi lägger grunden till vår kompetens i tidiga år och förvaltar denna under yrkeslivet kommer inte fungera i framtiden.

Trygghetsfonden TSL:s rapport ”Digitalisering pågår-strukturomvandlingen i handeln ur ett omställningsperspektiv” sammanfattar de viktigaste pågående strukturförändringar i handeln drivet av bland annat globaliseringen, digitaliseringen och annan ny teknik. Som en följd av detta ser vi nya affärsmodeller, värdekedjor och konsumentbeteenden.

Sammantaget kommer detta att påverka både sysselsättning och kompetensbehov. Rapporten lyfter fram en samstämmig bild om att antalet anställda i befintliga yrkesgrupper kommer att minska fram till 2025. Samtidigt påverkas även branschens befintliga och kommande kompetensbehov. Flera branschaktörer bedömer att det finns behov av både fler högutbildade och fler anställda med nya kompetenser.  

Rapporten visar även att Trygghetsfonden TSL:s verksamhet är ett viktigt stöd för dem som sägs upp som en följd av både konjunkturella och strukturella skäl inom handeln. Av dem som TSL hjälper finner 80 % nya jobb inom 12 månader och den stora majoriteten uttrycker den viktiga betydelse som TSL:s stöd ger. TSL har nu tagit ytterligare ett viktigt steg för att förstärka stödet som ett led i att möta ökade behov.  

 

Sedan den 1 november erbjuder vi även kortare yrkes- och valideringsinsatser vilket innebär att Trygghetsfonden TSL tar ett ytterligare viktigt steg att stärka den dynamiska infrastruktur för kompetens och yrkesväxling som TSL utgör”, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL”

 

Arbetsmarknadens parter tar ett allt större ansvar för att möta strukturomvandlingen genom aktörer som Trygghetsfonden TSL. Det får dock inte innebär att politiken backar från sina insatser. Förutsättningarna för kompetens- och yrkesväxling måste anpassas till den pågående strukturomvandlingen.  

Vi måste även på samhällsnivå lämna det linjära tänkandet och bygga en dynamisk infrastruktur för att kunna växla kompetens och yrken så att både individer och företag kan stå starka genom hela yrkeslivet”, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL”

Johan Grauers
Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv. 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare ingår i TSL:s omställningsförsäkring som gäller på arbetsplatser som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Vi är Sveriges största nätverksorganisation för omställning och hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi ser till så att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. En kvarts miljon omställningar har genomförts i TSL-systemet sedan 2006. www.tsl.se

Taggar:

Om oss

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största nätverksorganisation för omställning. Varje år hjälper vi omkring 15 000 människor till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi hjälper företagen att få tillgång till rätt kompetens. Vi grundades 2004 när LO och Svenskt Näringsliv slöt avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring. Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. Förmågan till effektiv omställning är också en förutsättning för att klara den strukturomvandling som pågår på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om omställning och TSL på www.tsl.se